Om Annette

Annette Brask har gennem hele sit liv arbejdet med ledelse og kommunikation. Hun har ledet store IT projekter indenfor sundhedssektoren i Region Syddanmark, undervist i datalogi, kommunikation og ledelse gennem flere år på erhvervsakademiet i Odense, og ledet en IT afdeling med godt 20 medarbejdere. De sidste 8 år har Annette drevet sin egen virksomhed med kommunikation og islandske heste som omdrejningspunkt. Annette er uddannet fra Roskilde Universitetscenter i kommunikation og datalogi.

Annette har brugt hestene i mange forskellige kursusforløb. For grupper, teams og ledere som ønsker at blive bevidste om deres evner til at kommunikere og tage lederskab, og forbedre dem. Forløb for sårbare unge i kommunalt regi, og for personer som ønsker fokus på personlig udvikling.

De sidste 23 år har Annette selv haft heste på sin bopæl tæt ved Ringe på Fyn. Hun har stor erfaring med at bruge hestene som hjælpere og katalysatorer for kommunikativ træning og personlig udvikling. Hestene fungerer dels som et “sandhedens” spejl vi holder op foran os, men også som venlige, forstående væsener der tålmodigt venter på, vi finder den indre ro, og tager et naturligt lederskab – det kan være lederskab i vores eget liv, eller lederskab for andre mennesker.